Psykolog och psykoterapeut i Göteborg

Göteborg är Sveriges näst största stad och har ett stort utbud av psykologer och psykoterapeuter för den som önskar gå i privat psykoterapi. Listade på Teraply finns det drygt 30 stycken psykologer och psykoterapeuter som uppgett att de arbetar i Göteborg. Psykologerna och psykoterapeuterna som arbetar här erbjuder en stor variation av terapiformer, exempelvis KBT, PDT, ISTDP, ACT, och CFT. Många erbjuder även parterapi och familjeterapi. Psykologmottagning i Göteborg finns både i centrala delar av stan och på mindre orter runtomkring staden. Terapi, psykoterapi och samtalsterapi är olika benämningar på psykologisk behandling med hjälp av samtal.

KBT i Göteborg

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en terapiform som är vanlig bland privata behandlare i Göteborg. KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en terapiform som bland annat arbetar med att omstrukturera och förändra tankar och beteenden. Exponeringsterapi är också ett vanligt inslag under KBT-paraplyet. En KBT-behandling pågår ofta mellan 5-15 tillfällen.

Ibland kallar man psykologer som arbetar med KBT för kbt-psykolog. En annan benämning man ibland ser kan vara kbt-terapeut. Var noga med att din behandlare är legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut! På Teraply listar vi bara legitimerade behandlare.

Psykodynamisk terapi i Göteborg

Psykodynamisk terapi, PDT, är en annan vanlig terapiform bland de legitimerade behandlare som bedriver psykoterapi i Göteborg. I psykodynamisk terapi ser man symptomen som meningsbärare, och man arbetar ofta med att tillsammans försöka komma fram till vad dessa symptom betyder för klienten. Psykodynamisk terapi har ofta även ett nu-och-då fokus, det vill säga att man går tillbaka till upplevelser man haft tidigare i livet och undersöker hur de påverkar en idag.

Pris psykolog Göteborg

Priset för att träffa en psykolog i Göteborg varierar beroende på terapiform, erfarenhet, utbildning och mottagningens placering. För de terapeuter som har listat sig på Teraply är priset per timme hos en terapeut i Göteborg mellan 800 och 1300kr. Kostnad för parterapi är ofta något högre, och sessionerna är oftast lite längre. Pris för parterapi är ofta mellan 1200-1800kr per session.

Psykoterapi vid psykologiska institutionen i Göteborg

Vid Göteborgs universitet finns det en psykologutbildning. Där kan man söka psykoterapi hos en student som håller på att utbilda sig till psykolog, till ett kraftigt reducerat pris. Denna mottagning erbjuder KBT och PDT som terapiformer. Ett besök här kostar 150kr per session, och studenten man går i terapi hos har kontinuerlig handledning av en legitimerad psykolog.

Landstingsavtal och högkostnadsskydd i Göteborg

En privat psykolog eller psykoterapeut har oftast inte landstingsavtal, och behandlingen faller inte heller under högkostnadsskyddet. Det finns dock undantag. Vissa terapeuter har avtal med landsting runt om i Sverige. På Teraply finns det ett filter du kan använda för att se enbart de psykologer och psykoterapeuter som är anslutna till landstinget. Hur reglerna ser ut för behandling via landsting och högkostnadsskydd skiljer sig mellan olika regioner. Ofta ska man besöka sin lokala vårdcentral för att få en remiss innan man kan få landstingsfinansierad behandling. Kolla upp hur det ser ut i din region, eller kontakta en landstingsansluten psykolog eller psykoterapeut för mer information!

Vad behandlar psykologer och psykoterapeuter i Göteborg?

Psykologer och psykoterapeuter som har sin bas i Göteborg behandlar de allra flesta typer av psykisk ohälsa där psykoterapi anses vara en lämplig insats. Det kan exempelvis handla om ångest, depression, stresshantering, social fobi, specifika fobier såsom hundfobi, ormfobi, spindelfobi och en mängd andra tillstånd. I sin utbildning erhåller psykologer och psykoterapeuter färdigheter inom psykoterapeutiska interventioner som gör de lämpliga att på egen hand behandla en stor bredd av problematik. Allvarligare och mer svårbehandlade psykiatriska tillstånd, som kanske behöver ytterligare kompetenser (exempelvis från psykiater) behandlas i många fall istället av psykiatrin. Dessa tillstånd kan exempelvis vara schizofreni, ätstörningar, borderline och bipolär sjukdom. 

Hitta psykolog i Göteborg

Det enklaste sättet att hitta den bästa psykologen för dig i Göteborg är att gå via Teraply! På Teraply.se kan du se fler än 200 privata legitimerade psykologer och psykoterapeuter som finns över hela Sverige. Många av dessa erbjuder också digitala samtal.
En bra psykolog eller psykoterapeut är inlyssnande, empatisk och hjälper dig att komma framåt med dina problem. Du kan enkelt boka en tid hos psykolog eller psykoterapeut via mail eller telefon.

Är du psykolog eller psykoterapeut och vill synas här? Registrera dig!Psykologer och psykoterapeuter verksamma i Göteborg

Leg. Psykolog i Göteborg
1000 kr per tillfälle
Erbjuder digitala & fysiska samtal
Leg. Psykolog & Psykoterapeut i Göteborg
800 kr per tillfälle
Erbjuder fysiska & digitala samtal
Leg. Psykolog & Psykoterapeut i Göteborg
950 kr per tillfälle
Erbjuder fysiska & digitala samtal
Leg. Psykoterapeut i Göteborg
1000 kr per tillfälle
Erbjuder fysiska samtal