AEDP - Accelerated experiential dynamic psychotherapy

AEDP står för accelerated experiential dynamic psychotherapy, och är en terapiform som har rötter i den psykodynamiska skolan. Terapiformen hämtar även inspiration från anknytningsteori, positiv psykologi, och många andra områden.

Skaparen av AEDP är en amerikansk psykolog vid namn Diana Fosha. En grundtanke inom AEDP är att varje människa har en inneboende förmåga och önskan att läka och växa, något som Diana Fosha kallar för “transformance drive” (ungefär “önskan att förändras). 

Inom AEDP har relationen mellan terapeut och klient ett mycket starkt fokus. En av grundtankarna är att det i den trygga relationen mellan terapeut och klient skapas ett utrymme där klienten kan uttrycka tankar och känslor som den tidigare har haft svårt att prata med andra om. Terapeuten är vanligtvis ganska aktiv, och använder ofta sig själv som verktyg för att förmedla vilka känslor som väcks i denne relaterat till det klienten berättar.

Terapeuten kan exempelvis säga saker som “När du berättar detta så känner jag att mina ögon tåras, hur känner du när du berättar om det här?”. Att fokusera på känslan är också ett centralt inslag, vilket exempelvis kan innebära att terapeuten frågar “Det verkar som att det du berättar om berör dig. Skulle vi kunna stanna upp tillsammans i den känslan ett tag och känna efter hur den känns?”.

Genom bland annat dessa typer av interventioner försöker terapeut och klient tillsammans prata om det som är svårt, och kunna bearbeta upplevelser som tidigare av olika anledningar kanske inte fått utrymme. Många patienter vittnar om att de efter en lyckad terapi upplever sig som “mer mig själv” och “en mer autentisk person”.
Letar du efter en terapeut som arbetar med AEDP?
VISA AEDP-TERAPEUTER