Parterapi

Parterapi är egentligen ingen terapiinriktning på samma sätt som de övriga inriktningarna som är listade här. En parterapeut använder sig ofta av någon av terapiinriktningarna ovan, med skillnaden att terapin bedrivs i par snarare än individuellt. Parterapi kan således beskrivas som en terapiform snarare än en terapiinriktning.

I en parterapi går man tillsammans med sin eller sina partners. Ofta hjälper terapeuten till med att utforska saker paret tycker det är svårt att lyfta eller prata om. Terapeuten kan hjälpa till med att nyansera, tolka och försöka bidra till förståelse för känslor och tankar som lyfts i terapin. Att samtala tillsammans med en utomstående person kan ofta göra det lättare att lyfta saker som är svåra att prata om direkt med sin partner.

En parterapi kan beröra ett specifikt problem eller bara en allmän önskan om att stärka och fördjupa sin relation. I en parterapi är det vanligt att paret får hemläxor och nya saker att arbeta med i relationen utanför terapirummet. En parterapi resulterar förhoppningsvis i nya sätt att förstå, se på och värdera sin partner, och bidrar till att stärka relationen. Samtalen i en parterapi är ofta längre än i individualterapi, runt 90 minuter.
Letar du efter en terapeut som arbetar med parterapi?
VISA PARTERAPEUTER