EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR är en förkortning för Eye movement desensitization and reprocessing. Terapimetoden är baserad på ögonrörelser, och används framförallt för patienter som lider av Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Syftet med EDMR är att genom specifika ögonrörelser och samtal om tidigare traumatiska upplevelser ge dig som klient möjlighet att prata om och bearbeta jobbiga händelser. I samband med trauma är det vanligt att man försöker undvika att tänka på jobbiga minnen från det förflutna, och därmed blir de svåra att bearbeta.

Inom EMDR ligger fokus således ofta på att arbeta sig fram till att kunna sätta ord på vad man som klient varit med om, och att kunna bearbeta de känslorna som är kopplade till upplevelsen. Man arbetar också ofta med att förändra negativa tankar om sig själv man har kopplat till händelsen, och de fysiska sensationerna i kroppen. En session med EMDR-terapi pågår ofta mellan 60–90 minuter. Hur många sessioner som terapin pågår varierar beroende på problematiken.
Letar du efter en terapeut som arbetar med EMDR?
VISA EMDR-TERAPEUTER