MCT- Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi skiljer sig från andra terapiformer i det att man inte jobbar med själva innehållet i plågsamma tankar. Målet är istället att förändra hela förhållningssättet som patienten har till sina tankar och inre upplevelser och hjälpa patienten bort från överdrivet självfokuserande.

Patienter som söker sig till MCT har ofta spenderat mycket tid med att vrida och vända på saker som har hänt, fastnat i att kritisera och utvärdera sig själva och sitt mående, eller konstant oroat sig för saker som kan hända i framtiden. De har också ofta gått i behandling med andra terapiformer såsom KBT, men tyvärr fortsatt att uppleva ett stort lidande..

Vi människor har olika föreställningar om våra tankeprocesser - så kallade metakognitioner. Det kan exempelvis vara så att man tror att oro skyddar en från potentiella faror, att det betyder att man älskar någon om man oroar sig för den, eller att man måste analysera och förstå jobbiga känslor för att kunna släppa dem. Många upplever också att oro är plågsamt men att de inte kan sluta oroa sig även om de vill.

I MCT förändrar vi patientens metakognitioner genom dialog och små upplevelsemässiga övningar enligt beforskade manualer. Vi lär patienten att oro och ältande faktiskt är aktiva val som man kan välja att inte engagera sig i. MCT har i flera studier fått goda behandlingsresultat och hög andel klienter som genomfört hela terapiserierna.

Texten är skriven av leg. psykolog Kristian Holmqvist. Du kan läsa mer om MCT på www.mct-psykologerna.se.
Letar du efter en terapeut som arbetar med MCT?
VISA MCT-Terapeuter