CFT - Compassion Focused Therapy

CFT är en förkortning för Compassion focused therapy, på svenska Compassionfokuserad terapi. Precis som namnet antyder fokuserar terapiformen på att lära klienten att öka sin medkänsla och sitt självomhändertagande. 

CFT är som många andra terapiformer en vidareutveckling och modifiering av KBT, och de båda skolorna delar många terapeutiska inslag. CFT integrerar perspektiv från bland annat evolutionspsykologi, neuropsykologi och anknytningsteori. Centralt för CFT är att lära klienten att se sin problematik ur ett mer omtänksamt perspektiv, och att förse klienten med effektiva verktyg och tekniker för att både kunna acceptera och hantera motgångar och svårigheter. 

I terapisamtalen ingår också ofta psykoedukation, där klienten får lära sig hur hjärnan fungerar och funktionerna av människans olika beteendemönster. Terapiformen inkluderar också olika typer av mindfulnesstekniker och visualiseringsövningar. CFT används ofta vid problematik relaterat till ångest, självkritik, skam och ilska.

Längden på Compassionfokuserad terapi varierar beroende på problemens art och omfång, men ofta träffar man en terapeut en gång i veckan mellan 10–20 tillfällen. Terapeuten arbetar ofta aktivt tillsammans med klienten. Det är också vanligt att terapeuten tillsammans med klienten sätter upp hemläxor som klienten genomför mellan sessionerna.
Letar du efter en terapeut som arbetar med CFT?
Visa CFT-terapeuter