Vad är en panikångestattack?

En panikångestattack är en överväldigande känsla av framförallt kraftig ångest. Att uppleva en panikångestattack är väldigt obehagligt.

Under attacken kan man vara helt övertygad om att man är på väg att dö. Man kan känna hur hjärtat slår extremt fort eller hårt, hur man får svårare och svårare att andas och hur man blir yr. Centralt för just panikångest är att det är ett väldigt intensivt kroppsligt obehag. Det är lätt att bli lurad av detta och inte förstå att det som pågår har en psykisk anledning, inte en fysisk. Panikångestattacker är ofta en del av symtombilden vid paniksyndrom.
Symtom vid panikångestattack

En panikångestattack varar oftast inte så länge, mellan ett par minuter upp till max en timme. För den som upplever attacken är det dock plågsamma minuter. Under tiden upplever man ofta en stegring av ångesten, men till slut har man nått ångesttoppen och nivåerna vänder nedåt igen. 

Första gången man upplever en panikångestattack är det vanligt att man blir väldigt förvirrad och rädd. Det är en väldigt annorlunda upplevelse och har man inte känt av det tidigare är det svårt att veta vad det är som händer. Ofta blir panikattacken förknippad med specifika platser och situationer där man upplevt den tidigare. Man kan exempelvis börja undvika affärer, flyg eller andra platser där man senast upplevde en panikattack. Genom att undvika dessa platser tänker man att man också kan undvika panikångesten.

Tyvärr leder detta ofta till att problematiken vidmakthålls, då undvikandet tillfället löser ångesten, och hjärnan lär sig att ett effektivt sätt för att slippa ångesten är att undvika situationen där man börjar känna av den. Detta kan bli begränsande för personen som nu kanske inte längre lever sitt liv så som denne önskar, och då kan det vara bra att gå i en behandling, exempelvis KBT.

Vid panikångest upplever man ofta ett eller flera av följande symptom:

  • Yrsel
  • Hjärtklappning
  • Svårigheter att andas
  • Förvirring
  • Dödsångest
  • Overklighetskänslor


Panikångestattack orsak

En panikattack kommer sällan väntat. Ofta dyker dom upp efter perioder av hög stress, eller när man ska göra saker man är väldigt nervös eller rädd för. De kan också uppstå efter trauman eller kriser i livet. Varför man får en panikångestattack kan ha flera olika orsaker. Vissa kan känna när det är på gång, och för andra kommer det helt oväntat. Gemensamt för en panikattack är dock att kroppen övertolkar signaler på fara, och därmed förbereder kroppen för det allra värsta. Hos patienter med paniksyndrom kan man ofta se att de har en ökad vaksamhet och är väldigt uppmärksamma på både kroppsliga förnimmelser (såsom hjärtfrekvens och andning) och intryck från omgivningen (såsom andra människor, nödutgångar, flyktvägar och så vidare). Man kan också ha svårt att tolka framförallt de kroppsliga signalerna på ett realistiskt sätt.

Panikångestattacker har även samband med annan psykisk ohälsa, såsom social fobi och ångestsyndrom.

Panikångest behandling

För att behandla panikångest använder man sig oftast av kognitiv beteendeterapi, KBT. Behandlingen innehåller ofta en långsam exponering, där man i små steg utsätter sig för situationer där man själv tänker att man kommer få en panikångestattack. Man kan också arbeta mer fokuserat med tankar och känslor kopplade till panikångesten. Hur man ska ta sig an problemet ingår i bedömningen som behandlaren gör upp i början av terapin, tillsammans med dig som klient.

Ibland är det kanske inte panikångestattacken i sig som är det primära problemet, och i dessa fall kan man jobba med andra områden än just panikångesten. Förhoppningsvis bidrar ett sådant fokus även till att avhjälpa symtom kopplade till panikångesten. För många kommer och går panikångesten i livet i takt med hur det psykiska måendet är i övrigt, men det är inte ovanligt att man bara får panikångest ett fåtal gånger och sedan inte upplever det mer. Behandlingar för panikångest är i många fall effektiva. Om du upplever panikångest och vill söka behandling för den kan du se våra terapeuter här;

Vad kan man göra åt en panikångestattack?

Det finns inte så mycket man kan göra i stunden man får en panikångestattack. Det viktigaste för att kunna hantera en panikångestattack är att fokusera på att försöka behålla lugnet och andas, vilket är utmanande nog i den situation man befinner sig i. Om man är med någon som får en panikångestattack är det viktigaste att själv behålla lugnet och försöka visa att man finns där. Under en panikångestattack får man ofta svårt att prata, så man kommer inte kunna kommunicera så väl. Försök komma ihåg att den kommer att gå över, och att attacken i sig är ofarlig.

Är panikångest farligt?

Nej, panikångest är inte fysiskt farligt även om man självklart upplever det så. Mitt under en attack är man ofta livrädd och efteråt kan man också vara orolig för att något i kroppen eller hjärnan har “gått sönder”. Det finns inget i forskningen som pekar på att så är fallet. En panikångestattack är styrd av det autonoma nervsystemet, en del av vår kropp som vi inte kan styra med viljan. Därför går det inte att påverka en panikångestattack genom att försöka styra den med viljan. Däremot kan man hitta strategier som gör det enklare att hantera och acceptera en panikångestattack.