Jag är legitimerad psykolog, psykoterapeut och auktoriserad handledare. Jag är PDT psykoterapeut och arbetar med både individuell psykoterapi och med par. Jag har  arbetat inom psykiatrin, primärvården och med utbildning. Patienter jag jobbar med har psykiska svårigheter, existentiella problem eller befinner sig i kris . Jag har arbetat på högskolan som lärare och handledare i psykoterapi.  Jag tar emot både för individuell- och par, fysiskt och digitalt. Välkommen att kontakta mig!