Mitt namn är Andreas Bygdell, legitimerad psykolog verksam i Göteborg. Jag erbjuder psykodynamisk terapi vid min mottagning på Aschebergsgatan 22 i Vasastan. Jag arbetar även i psykiatrin med mentaliseringsbaserad terapi (MBT).

Psykodynamisk terapi (PDT), även kallad psykoanalytisk psykoterapi, fokuserar på hur individens unika historia formar hur livet upplevs i självbilder, relationer och känsloliv. Vanliga orsaker att söka terapi är svårigheter i relationer eller arbete, frågor om vem man är som person, eller tankar och känslor som är svåra att uthärda. Personer jag träffar kan även lida av depression, ångest, självskada, eller andra former av självdestruktivitet.

I ett samtal över tid arbetar vi för att förstå mer om dig, de besvär som får dig att söka hjälp, och hur du kan röra dig mot de mål som är viktiga för dig. Välkommen att kontakta mig med förfrågningar.