Jag har arbetat som psykolog i drygt tjugofem år och har också legitimation som psykoterapeut med inriktning KBT. Utöver det har jag en grundläggande psykodynamisk psykoterapiutbildning. Jag finns på plats i centrala Stockholm för direkta möten eller via videosamtal om det passar dig bättre.

Mitt sätt att arbeta
Som terapeut är jag aktiv och verbal och stämmer ofta av att jag uppfattat saken rätt. Jag uppskattar mycket att ha en prestigelös och öppen kommunikation i terapin. När det är lämpligt ger jag hemuppgifter för att öva på och testa sådant vi pratat om, eftersom tiden i terapirummet är så liten i relation till resten av livet men kan också anpassa efter vilket läge du som klient befinner dig i - ibland orkar man inte med fler krav och uppgifter. 

Erfarenhet och bakgrund
Min erfarenhet kommer både från habilitering och psykiatri. Jag har jobbat med autism och andra neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och med intellektuell funktionsnedsättning. Jag har också arbetat med psykos inom specialistpsykiatrin. Jag har en fördjupad utbildning i PE - Prolonged exposure, en metod för behandling av trauma, PTSD. 
Under en period hade jag ett uppdrag för behandling av personer med utmattningssyndrom.

Jag har lång erfarenhet av att möta människor i behov av stöd i livskris som kan ha utlösts av stress i arbetslivet eller på grund av privata omständigheter. Det kan gälla både dig som individ med egna svårigheter eller dig som anhörig. Genom åren har jag mött många föräldrar till personer med olika diagnoser. Det kan handla om akut krisstöd eller stöd i hur man som anhörig kan bemöta personen som mår dåligt.

Exempel på problem som jag kan hjälpa till med är:
- sömnproblem
- stress, stressymptom som glömska, sämre koncentration, att bli arg och irriterad lättare vanligt
- utmattning, att vara trött trots vila
- depression, nedstämdhet som inte går över
- social fobi, rädsla att vara med andra fast man vill
- social färdighetsträning, att lära sig samspela med andra
- ångest
- generaliserat ångestsyndrom - GAD 
- panikångest, tvång - OCD 
- traumabehandling, PTSD
- dålig självkänsla, låg tillit till den egna förmågan och värdet

Min syn på psykoterapi
Ibland har problemen börjat som en konsekvens av belastningen av att ha ovanstående diagnoser. Ibland har de uppkommit utan att man kan se någon direkt orsak. I terapin kartlägger vi tillsammans problemet så att det blir begripligt både varför det blev som det blev och hur vi kan jobba med det för att få en förändring. 
En röd tråd i mitt arbetssätt är att skapa förståelse, acceptans och större självmedkänsla för sådant som kan kännas konstigt och som man kanske känner skam och skuld för. Att lära sig att stå ut med svåra känslor och veta vad man ska göra när de kommer är ett naturligt inslag i alla mina terapier.