Jag är socionom samt legitimerad psykoterapeut med inriktning mot kognitiv beteendeterapi. Jag har varit yrkesverksam i 17 år och jag har arbetat med barn, ungdomar, familjer och par inom olika verksamheter. 

Jag har bland annat lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar som har upplevt trauman och har vidareutbildning inom traumafokuserad KBT riktad till barn och ungdomar. Jag tar även emot vuxna som utvecklat PTSD (post-traumatiskt stressyndrom) och arbetar då med den evidensbaserade metoden prolonged exposure (PE). 

I övrigt har jag erfarenhet av att arbeta med både barn, ungdomar och vuxna med olika typer av ångestproblematik, depression, utmattning, livskriser, sorg, sexuell problematik mm. Jag är även van att arbeta med olika typer av funktionsnedsättningar som till exempel autism och adhd. Där kan fokus ligga på hur livet behöver anpassas för att vardagen ska fungera så bra som möjligt. 

Förutom ovanstående så kan jag även erbjuda handledning till olika yrkesgrupper samt att jag tar emot för egenterapi i utbildningssyfte.