Jag blev psykolog år 2010 och har sedan dess arbetat med patienter för att skapa en meningsfull förändring i deras liv. Numera driver jag egen mottagning i Farsta Centrum, söder om Stockholm. 
​
Med över 10-årig erfarenhet av att ta emot vuxna, barn och unga samt hela familjer i samtal inom barn- och ungdomspsykiatri har jag lärt mig att anpassa teorier och metoder från olika inriktningar för att bäst kunna bemöta den frågeställning som mina patienter kommer med.  

Den breda erfarenheten har fördjupat min kompetens och förmåga att möta och förstå människor med olika slags problem i livets alla skeden.

Vanligtvis arbetar jag utifrån metoder som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Kognitiv beteendeterapi (KBT). 

Jag har hjälpt människor med en mängd olika problem genom åren. Dessa inkluderar allt från ångest, depression, trauma och relationella problem till stress och sömnsvårigheter. Mitt mål som psykolog är att hjälpa mina patienter att känna sig mer självsäkra, att få en djupare förståelse för sig själva och andra, och att ge dem verktygen för att hantera svårigheter på ett mer effektivt sätt.

Jag har spetskompetens inom hbtq+ område tack före arbete inom BUP Teamet för könsidentitetesutredingar av unga samt som HBTQ-ansvarig på min tidigare arbetsplats.

Jag arbetar ofta i nära samarbete med fysioterapeuter på Meja Kvinnohälsa vilket ger en unik möjlighet att kombinera den kroppsliga och psykologiska behandlingen för att hjälpa dig uppnå optimal hälsa och välbefinnande. Det kan handla exempelvis om samlagssmärta, olika besvär under graviditet eller problem som uppstår efter förlossning.

Behandling med kognitiv beteendeterapi och ACT hjälper många kvinnor som annars lider i tystnad att bryta den onda cirkeln och hantera smärtan och rädslan.

Jag tror att en trygg och stödjande relation med psykolog är avgörande för att en patient ska kunna göra verkliga framsteg. Därför är mitt första mål alltid att skapa en öppen och empatisk miljö där man kan känna sig bekväma och säkra att dela sina tankar och känslor. Detta gör det möjligt för mig att verkligen förstå mina patienter och hjälpa dem på bästa sätt.

En typisk terapisession med en mig börjar oftast med ett samtal om vad du vill uppnå genom terapin, vad vill du ha mer av i ditt liv och vad är det som hindrar dig från att leva dit liv full ut. Jag ställer frågor för att få en bättre förståelse för dina tankar och känslor.

Under sessioner använder jag oftast olika ACT- tekniker för att hjälpa dig att öva på exempelvis acceptans eller att leva i nuet. Vi arbetar tillsammans för att hitta hjälpsamma strategier som du kan ha en användning av i din vardag. Att identifiera dina värderingar och att ta steg mot att leva i enlighet med dem kan vara ett mål i terapin som många kommer med.

Vi kommer titta närmare på vilka strategier du använder när du hanterar dina tanka och känslor och identifiera hjälpsamma som du vill behålla samt utveckla nya när vi upptäcker sådana som inte gagnar dig.

Ibland är min roll att hjälpa dig att ta steg mot dina mål, trots eventuella hinder som kan uppstår under livets gång, kanske sådana som du inte kan förändra. Tillsammans kan vi hitta nya sätt att förhålla sig till det som hindrar dig och hitta nya vägar mot meningsfullt liv.