Jag heter Marika Ehrenkrona och kombinerar en gedigen akademisk utbildning med lång klinisk verksamhet och stor livserfarenhet. Jag gick psykologprogrammet vid Stockholms Universitet och utbildade mig till psykoterapeut på Karolinska Institutet, där jag också har en medicine magister. Kliniskt har jag arbetat inom främst primärvård, psykiatri och habilitering. Min inriktning är KBT, men jag använder också andra metoder och verktyg, beroende på frågeställning. 

Här är tio områden, som ligger mig särskilt varmt om hjärtat:

1.	Ångest, oro, tvång och fobier. KBT-metoder och min kliniska erfarenhet brukar ge goda resultat. Det gäller panikångest, generaliserat ångestsyndrom (GAD), prestationsångest, tvångstankar och tvångshandlingar (OCD), social ångest, hälsoångest, flygfobi, agorafobi och specifika fobier för till exempel getingar, spindlar och ormar.

2.	Relationer. Våra nära relationer är viktiga för oss och ett återkommande tema i psykologsamtalen. Du är välkommen att ta upp relationen med din partner eller i familjen mellan föräldrar och barn. I parterapi eller individuellt.

3.	Självkänsla och självförtroende. Ett vanligt önskemål är att stärka självkänslan och öka självförtroendet. Här arbetar vi med KBT och compassion-fokuserad terapi (CFT).

4.	Arbetsrelaterade problem. Arbetslivet har blivit tuffare. Orimliga krav, dålig arbetsmiljö, mobbing och ständiga omorganisationer gör att många far illa på jobbet. Samtidigt har arbetsgivarens ansvar för den psykiska arbetsmiljön skärpts. Vill du tala om hur du har det på jobbet – och tillsammans gå igenom strategier för att hantera situationen? Det gäller såväl medarbetare som chefer. 

5.	Stress och sömn. Vi går igenom hur du metodiskt kan minska stressen och få en lugnare sömn. Efter en kartläggning utformar vi en individanpassad terapi med fokus på tankar och beteenden.

6.	Anhörigstöd. På senare tid har uppmärksammats hur tungt det är att vara anhörig till någon som inte mår bra, missbrukar eller är allvarligt sjuk. Därför är det så viktigt att anhöriga får ett eget psykologiskt stöd.

7.	Funktionsvariation. Diagnoserna autism, ADD och ADHD har ökat kraftigt – men inte samhällets stöd. Vilka strategier kan man utveckla för att få ett bra liv med sin diagnos? 

8.	Exekutiva funktioner och prestationer. Brukar du ständigt skjuta upp saker och lider av prokrastinering? Då kan du ha nytta av effektiva exekutiva verktyg och strategier. Du lär dig hur du kan prestera utan att drivas av ångest. Särskilt intressant är det för dig som vill förbättra motivation och resultat inom arbete, studier och idrott.

9.	Existentiella frågor, livsfrågor och sorg. Vad är meningen med livet? Hur tar jag mig igenom förluster och sorg? Viktiga livsfrågor som gör oss till människor och som vi ständigt behöver komma tillbaka till. 

10.	Gå igenom psykologutredningen. Har du gjort en psykologutredning? Som sedan har hamnat i byrålådan? Där gör den ingen nytta. Min erfarenhet är att det kan vara bra att efter ett tag gå igenom psykologutredningen och se hur den kan omsättas i praktiken. Resultaten översätter vi till din vardag. Ibland kan även journaler från BUP eller psykiatrin vara intressanta att titta på tillsammans – för att få en bättre förståelse för vad som har hänt.