Hej! Mitt namn är Maria Larsson. Jag är legitimerad psykoterapeut, har en medicine magisterexamen i psykoterapi, är i grunden auktoriserad socionom och har drygt 20 års erfarenhet av arbete inom allmänpsykiatri, primärvård, smärt- och utmattningsrehabilitering, företagshälsovård, samt socialpsykiatri. Att ha en helhetssyn, ett personligt engagemang och att arbeta utifrån evidensbaserade metoder är viktigt för mig. Du kan träffa mig på plats på min mottagning 500 m från Stockholm Centralstation eller digitalt. 

Jag är van vid att arbeta med depression/nedstämdhet, panikångest, social fobi, generaliserad ångest, hälsoångest, tvång, sömnsvårigheter, stress/utmattning, kriser, sorg, relationsproblem, neuropsykiatriska tillstånd, självkänsla/självförtroende, arbetsrelaterade problem, anhörigstöd samt livsstilsförändringar. Utöver detta har jag också ett särskilt intresse för hantering av långvarig smärta, hjärntrötthet/fatigue, samt psykisk ohälsa vid somatisk sjukdom.  

Min utgångspunkt är att psykoterapi är ett samarbete, där jag som psykoterapeut har specialistkunskap om hjälpsamma behandlingsmetoder och där du besitter specialistkunskapen om dig själv och din situation. I vårt möte blir vi terapipartners som arbetar tillsammans med de förändringar du önskar, så att du och ditt liv kan utvecklas i den riktning som du vill.

Vid det första mötet går vi igenom vad du söker hjälp för och gör en bedömning av vad som vore det mest hjälpsamma sättet att gå vidare på. Om problembilden är tydlig från start, kan det hända att vi påbörjar behandlingen redan vid första besöket. Om dina problem är mer diffusa eller omfattande, kan det behövas lite mer tid för bedömning. Målet är dock att du alltid ska få med dig något från varje samtal, som kan ta dig vidare. Om det vid bedömningen skulle visa sig att du av någon anledning skulle ha bättre nytta av någon annan terapeutisk inriktning eller kompetens än vad jag kan erbjuda, ger jag dig rekommendation om vart du i så fall kan vända dig för fortsatt hjälp. Varmt Välkommen!