Jag är legitimerad psykolog och erbjuder psykoterapi och samtalsterapi på min mottagning vid Odenplan i Vasastan centralt i Stockholm. Jag erbjuder också behandling via videosamtal om det fungerar bättre för dig. 
I mitt arbete som psykolog utgår jag från ett psykodynamiskt synsätt (PDT). Grundsynen inom psykodynamisk teori är att mycket av vårt känsloliv är omedvetet, automatiskt och att vi har svårt att reflekterar kring det på egen hand. Ändå styr det mycket av våra liv och kan leda till t.ex. svårigheter i nära relationer, bristande självkänsla eller en känsla av meningslöshet som ofta i sin tur leder till nedstämdhet, oro eller ångest. I samtalsterapin arbetar vi med att förstå hur dina känslomässiga reaktioner påverkar hur du reagerar, så att du kan välja att förändra och bryta de mönster som hindrar och gör det svårt för dig. Vi fokuserar inte bara på dina symtom, utan också på att förstå vad som ligger bakom dem, så att vi tillsammans kan åstadkomma en förändring som håller i längden.

I en samtalsterapi är det alltid vad du vill och behöver som styr vad vi fokuserar på, hur ofta vi ses och hur lång terapin ska vara. Du behöver ingen remiss eller diagnos för att komma till mig. Istället inleder vi med ett kostnadsfritt telefonsamtal där du får möjlighet att berätta vad du vill ha hjälp med och kan ställa de frågor du vill ha svar på innan vi bokar ett första besök. Om du tar kontakt med mig här eller via min hemsida så återkommer jag med förslag på telefontider via SMS eller mail. Du kan också boka tid för telefonsamtal själv via min hemsida. 

Under de första 3-4 samtalen hittar vi tillsammans fokus och mål för vår behandling och pratar om upplägg och längd på terapin. De första samtalen är också en möjlighet för oss att lära känna varandra så att du kan avgöra om du hittat rätt psykolog för dig. I mitt arbete lägger jag stor vikt vid vår relation och jag är mån om att stämma av med dig hur du upplever terapin. Det är viktigt för mig att du kan känna dig trygg, sedd och förstådd och att du kan vara öppen om något känns fel.

Jag arbetar inte uteslutande efter en specifik metod, men grunden i mitt arbete är modernare psykodynamiska korttidsmetoder som affektfokuserad terapi (t.ex. ISTDP och AEDP) eller dynamisk interpersonell terapi (DIT) där psykologen tar en mer aktiv roll för att åstadkomma förändring. Gemensamt för metoderna är att de vilar på anknytningsteori, men fokuserar på hur anknytningsmönster och anknytningstrauman ställer till problem här och nu.Att koppla problemen till t.ex. barndom kan vara viktigt för att förstå sig själv, men det är inte där tonvikten ligger. 

Hör gärna av dig om du har några frågor!