Petronella Eriksson heter jag och är legitimerad psykolog med examen från Lunds universitet. Genom mitt företag Kreativ Psykologi AB i Lund erbjuder jag psykologisk behandling utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi) med inspiration från Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Kontakten med mig utgår från dina behov. Kanske upplever du problem som exempelvis stress, oro/ångest, nedstämdhet/depression eller låg självkänsla? Oavsett om du önskar komma för en kortare samtalskontakt eller en längre psykoterapi är du välkommen att kontakta mig. 

Om du vill gå i KBT- terapi börjar vi med att göra en kartläggning av de problem du upplever och närmar oss dina värderingar för att arbeta fram mål utifrån dessa. Vi gör sedan en plan för hur arbetet mot förändring ska se ut. Vi väljer verktyg i behandlingen utifrån dina problemområden. Fokus kretsar kring hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop samt vad du har möjlighet att påverka för att skapa förändring. Ofta ingår hemuppgifter som en del i behandlingen. 
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av tredje vågens KBT som lägger tydligt vikt vid att komma i kontakt med dina värderingar, det vill säga vad  som är viktigt för dig i livet. Nästa steg är att agera ändamålsenligt utifrån det du värderar. Tekniker inom mindfullness integreras i behandlingen för att hjälpa dig at bli förankrad i nuet och möta hinder som oundvikligen uppstår på vägen mot det liv du vill leva. 

I min utbildning ingår psykoterapiutbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). I praktiken arbetar jag mest utifrån KBT/ACT. Jag har tidigare har arbetat som psykolog inom Region Skåne och Region Jönköpings Län. Bland annat har jag jobbat med barn och ungdomar med funktionsvariationer och deras nätverk. Jag har även utbildning inom teater och har genom ett projekt inom min utbildning utvecklat övningar i mindfullness med inspiration från teaterträning. 

Välkommen att kontakta mig eller besök min hemsida för mer information: www.kreativpsykologi.se.
Vi träffas på Klostergatan 9 i Lund eller via digital plattform om du så önskar.