Jag har bred och mångårig erfarenhet från arbete inom såväl allmänpsykiatri som specialistpsykiatri där jag som psykolog mött diverse olika psykiatriska tillstånd. Det handlar om ångest- och depressionstillstånd, kris och trauma, psykos och ätstörningar samt problematik som mer karakteriseras som personlighetsrelaterad, ex borderlinepproblematik. Jag arbetar utifrån ett psykodynamiskt förståelseperspektiv där terapin är ett erbjudande om att närmare granska de känsloupplevelser av både positiv och negativ art som personen bär med sig från sitt förgångna och hur de olika känslorna påverkar ens persons liv idag. 

Som psykoterapeut handlar det inte bara om att lyssna till en annan människa och försöka förstå det man hör, utan även inrikta personens tankar på sammanhang och teman som han/hon hittills inte velat granska närmare. Härav handlar psykoterapi om ett samarbete där du som patient förväntas vara öppen med det du tänker och känner. Jag brukar ibland tala om psykoterapi i termer av inre resa, där du som patient håller i ratten och jag blir din medpassagerare eller att det kan liknas vid att lägga pussel eller ett detektivarbete där man tillsammans utforskar det inre. 

Syftet med psykoterapi handlar inte om att skaffa sig ett absolut säkert vetande utan om att kunna se mer sammanhang i sitt eget liv, uppleva mer känslor man hyser inom sig och kunna uthärda ett större mått av ångest/depression och osäkerhet. 

Jag är till grundprofessionen legitimerad psykolog med vidareutbildning till leg. psykoterapeut. Jag är även certifierad MBT-terapeut och erbjuder mentaliseringsfokuserad terapi vid ex personlighetsstörningsrelaterad problematik, och depression. Utöver det erbjuder jag även parterapi och handledning samt genomför personlighetsutredningar med personlighetstestning (Rorschach och MMPI-2) och neuropsykiatriska utredningar (ex ADHD och autism).

Min mottagning är centralt belägen i Göteborg med nära till kommunikationer och parkeringsmöjligheter på gångavstånd.
Välkommen!