Jag är legitimerad psykolog sedan tio år och även legitimerad psykoterapeut, vilket innebär en specialisering inom KBT. 
Jag har god erfarenhet av behandling av ångest, depression, trauma, sömnbesvär och ätstörningar. Alla behandlingar är baserade på KBT och utvärderas med vetenskapliga verktyg. Vi börjar med 2-3 samtal för bedömning av dina problem. Psykiska besvär handlar ofta om att man har hamnat i en negativ spiral på något sätt, och bedömningen handlar om att vi ska förstå vad som gör att du kört fast. Här går vi även igenom vad du provat tidigare. Efter bedömningen ger jag dig feedback i form av en analys som du också får skriftligt på papper. Vi går igenom vilka mål du önskar arbeta med utifrån din analys och vi gör en gemensam plan där du också får veta ungefär hur många sessioner som kan tänkas behövas. 

Under min utbildning har forskat om måluppfyllelse i terapi och det är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Under kontaktens gång kommer vi att utvärdera behandlingen med ett verktyg som heter BIT-C, för att se om du rör dig mot dina mål. Det är viktigt att det vi gör har effekt, och om så inte sker behöver vi förstå vad som är fel och vad vi kan göra åt saken.

Kliniskt har jag erfarenhet av behandling inom primärvård (vårdcentral) och den specialiserade psykiatrin. Senast hade jag en anställning på Stockholms centrum för ätstörningar. Sedan våren 2020 driver jag min egen mottagning i K-märkta lokaler, lugnt belägna i Vasaparken.
Vänligen ring eller maila mig för kontakt, eller besök min hemsida. 

www.strombackpsykologi.se