Jag är leg psykoterapeut med lång erfarenhet av att träffa människor som av olika anledningar har behov av att tala med någon för att komma till en förändring. Det kan handla om depression, ångest, kris, relationella problem och livshändelser som leder till att vardagen blir svår att hantera.

Jag arbetar med IPT (interpersonell psykoterapi) och relationell psykoterapi där samspel, händelser människor emellan och känslor utforskas för att se hur dessa kan hänga ihop och leda till både hinder och utveckling.

Jag finns på Platensgatan 22 i centrala Linköping med gångavstånd från Linköpings resecentrum.

Jag träffas för ett första samtal och om båda är överens, överenskommes vad som behöver komma till en förändring och vilken metod som skall användas.