Du som person är viktigast av allt för mig och flexibilitet i det vi arbetar med, om det är terapiarbete, ledarskapsutveckling eller coahing, för att hitta rätt väg för just dig är grundbulten i vår tid tillsammans.
 
Jag har jobbat med management- och organisationsutveckling sedan 1990-talet och med psykoterapi sedan 2009, främst genom egen mottagning och på olika vårdcentraler i Stockholmsområdet. Att jobba på en vårdcentral betyder att man får jobba med allting! Från lätt ångest till svårare trauman, relationssvårigheter, depressioner, tvång, social fobi, stress och mycket mer. 

Utöver Leg. Psykoterapeut så är jag Civilekonom, personalvetare/beteendevetare och journalist. Det kanske låter lite annorlunda men har gjort att jag kan jobba både terapeutiskt och coachande i kombination vid behov. Det gör också att jag har lätt för att sätta mig in i och stötta i din arbetssituation utöver de personliga funderingar du har, kan stötta dig i karriären och att du har en bra personlig utveckling.

Jag jobbar metodflexibelt, det vill säga jag använder de metoder från olika former av terapier som kan hjälpa dig bäst. Min utbildning grundar sig i KBT med inslag av schematerapi, en kombination som gör att den verkliga förändringen kommer i fokus, inte bara en symtomlindring. Att förstå sig själv och att kunna läka ger en grund till att kunna gå vidare som en starkare och tryggare person.

I avsnittet ovan beskriver jag lite hur jag jobbar. KBT har fått ett oförtjänt rykte om sig att vara ytligt, men då pratar man bara om en ytterst liten del av de verktyg KBT kan ge. Verklig terapi handlar om att förstå, läka och förändra och för att det ska kunna ske så behöver vi både kunna jobba med konkreta beteendeförändringar, såväl som känslomässig läkning och förändring.