Min terapeutiska grund utgörs av KBT, men jag arbetar ofta integrativt med inslag av både affektfokuserad, compassionfokuserad och relationell psykoterapi.  

Vanliga orsaker att söka terapi är olika typer av ångest, oro, grubbleri, nedstämdhet, stress, relationsproblem, livskriser, bristande självkänsla, hög grad av självkritik, skam, sorg, förluster eller existentiella funderingar. 

Du är välkommen att boka ett första orienterande samtal. Vi inleder med kartläggning och inventering. Vi försöker ringa in vad som är problematiskt och vad det är som du känner behöver förändras. Min utgångspunkt är att försöka förstå och begripliggöra både din nuvarande situation samt din inlärningshistoria. Många jag möter har en onyanserad bild av sig själv och ofta hög grad av självkritiska och dömande tankar. Detta i kombination av yttre påfrestningar och motgångar leder ofta till ångest, nedstämdhet och uppgivenhet.

Mottagningen, som är liten och personlig, ligger på Tegnergatan, T-bana Rådmansgatan. Jag tar emot på torsdag och fredagar.