Jag är psykolog och psykoterapeut med inriktning i första hand på KBT. Jag tar emot för både längre och kortare kontakter. Jag arbetar bland annat med ångestproblem, stress och depression. Jag erbjuder även handledning av personal samt chefshandledning.