Jag har mer än 20 års erfarenhet av att möta ungdomar och vuxna med vitt skilda svårigheter och symtom. Jag har legitimation som psykolog sedan år 2000 och legitimation som psykoterapeut sedan 2013, Under många år var jag verksam inom psykiatrin, primärt inom den psykiatriska öppenvården, men jag har även erfarenhet av psykiatrisk jourverksamhet, psykiatrisk slutenvård och behandlingsarbete på en mottagning för ungdomar inom ramen för psykiatrin. Sedan 2017 jobbar jag helt och hållet privat, på en trivsam och centralt belägen psykoterapimottagning på Östermalm, 

I mitt arbete så utgår jag ifrån en psykodynamisk och relationell grundsyn, men jag har genom åren tagit intryck av många olika psykoterapeutiska metoder, som exempelvis KBT, ACT och MBT. Jag har även utbildning inom klinisk hypnos och EMDR. Jag arbetar integrativt, vilket innebär att jag anpassar metod och förhållningssätt till dig som individ och den livssituation du befinner dig i. Min ambition är att möta dig där du befinner dig, utifrån dina önskemål, förutsättningar och behov. Även om du har en begränsad motivation till att reflektera kring ditt förflutna så är det ofta väldigt hjälpsamt med vissa tillbakablickar och att kunna betrakta aktuella svårigheter i ljuset av tidigare upplevelser och erfarenheter. Återkommande reaktioner och beteenden som skapar problem, eller negativa tankar och känslor om dig själv och andra som begränsar dig, grundläggs ofta tidigt i livet. Att göra kopplingar tillbaka till valda delar av din historia kan göra att symtom och reaktioner i nuet blir mer begripliga för dig. En ökad förståelse kan i sin tur bidra till att öka din affekttolerans och din acceptans för och medkänsla med sidor av dig själv som du tidigare velat gömma undan eller bara bli av med. När du blir mindre defensiv så ökar din handlingsfrihet och din förmåga att hitta fungerande vägar till yttre förändring.