Legitimerad psykolog med examen från Stockholms universitet, författare och föreläsare. Jag har en psykodynamisk inriktning sedan utbildningen, och specialiserar mig inom existentiell/humanistisk psykologi. Sedan mina år som asylpsykolog har jag en del transkulturell kompetens, och jag har ett samhällsperspektiv på psykologiska frågor.

Som privatpraktiserande arbetar jag brett med olika samtalsformer, både med privatpersoner och professionella i handledning. Min enda ambition är att skapa utveckling för klienten via samtalet; att göra det möjligt för hen att formulera problem och lösningar, utveckla sina resurser, hitta riktning i livet, ta tillvara sin kreativitet, ja kort och gott leva sitt liv så gott det bara går. Kriser, långvariga problem, svårigheter med relationer, funderingar om hur ens liv utvecklar sig/inte utvecklar sig, önskan om att göra förändringar, behov av reflektionsutrymme, stora livsfrågor, empatitrötthet hos yrkesverksamma är exempel på sådant som jag arbetar med.

Jag tar emot i vår lokal i Gamla stan, Stockholm. Läs mer om mig på min och min kollega Marias hemsida Existentiellt Vis, www.exvis.se. Välkommen att höra av dig!