Jag är Legitimerad Psykolog & Psykoterapeut, Psykoterapihandledare, Ackrediterad IPT handledare samt Filosofie Doktor i psykologi.

Jag har arbetat som psykolog sedan 1994 och tog min psykoterapeutexamen 2003. Jag disputerade i psykologi 2012 och i maj 2014 blev jag klar med min utbildning som handledare och lärare i psykoterapi. 

Som psykolog och psykoterapeut arbetat jag med problem av olika typ och svårighetsgrad, bland annat relationella problem, ångest, depression, posttraumatisk stress och ätstörningar. 

En terapi med mig börjar med att vi träffas för ett inledande samtal där vi tillsammans går igenom din situation och vad du vill ha hjälp med. Vi kan sedan träffas för en kortare eller längre samtalskontakt.  Det kan innebära att vi fokuserar på ett speciellt område eller problem som du har eller arbetar mer öppet för att du exempelvis ska få en ökad förståelse av dig själv, dina känslor och relationer. Jag arbetar med såväl PDT, relationell psykoterapi och IPT, interpersonell psykoterapi. 

I relationell terapi är syftet förutom att komma tillrätta med de problem som du sökt för att öka förmågan att reflektera kring dig själv och andra, dina egna och andras känslor och relationer. På så sätt kan du komma att förstå dig själv och andra bättre och få en ökad kompetens att själv skapa ett bra liv med goda relationer och bättre komma tillrätta med framtida problem.

IPT är en strukturerad form av korttidspsykoterapi som fokuserar på att lösa problem med relationer, känslor, psykologisk stress och andra psykologiska problem. Det kan exempelvis handla om ensamhet och isolering, konfliktfyllda relationer, att man fastnat i sorgen efter någon som avlidit eller andra förändringar i livet som man inte kommer över. Den har bevisat god effekt vid exempelvis posttraumatiskt stressyndrom, nedstämdhet, depression och vissa former av ätstörning (bulimi och hetsätning).

Välkommen att kontakta mig eller besök min hemsida www.psykologsamtal.eu för mer information.