Jag ser relationen med den jag möter som bärande för ett förändringsarbete i psykoterapi.  Min erfarenhet, om och om igen, är att förändring är möjlig och att varje människa har en fantastiskt inneboende styrka. Jag integrerar olika arbetssätt, teorier i syftet att hjälpa till mot ett bättre mående. Tillsammans arbetar vi med att förstå vad som händer känslomässigt och kognitivt inom dig och i dina relationer. Att gå i terapi kan beskrivas som att ge sig ut på en undersökande, nyfiket, utforskande resa. Vi behöver förstå hur det är nu, vad som varit och arbeta mot hur det ska bli. 

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med depression, utmattning, trauma, tvångsbeteenden, missbruk, relationsproblem och aggressionsproblematik. 
Nu har jag sedan en tid min egen psykoterapimottagning där jag jobbar med Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP).  Målet med psykoterapi är, bland så mycket mer, att du ska växa, utvecklas, vidga din självkännedom för dig själv och andra. Utöver individuell psykoterapi tar jag även emot par för parterapi, där är kostnaden 1500kr per session. 

Kontakta mig gärna här ovan eller gå in på min hemsida: www.kastlingpsykoterapi.se

Välkommen!