Jag hjälper människor till förändring. Jag erbjuder förutom individuell terapi även par och familjesamtal. Har lång erfarenhet av psykosocialt arbete, bland annat har jag levt och arbetat fyra år i Sydamerika inom området. Jag är fil. kand. beteendevetare i min grundprofession. ADLA TERAPI har lång erfarenhet inom psykosocialt arbete som vänder sig mot privatpersoner & företag. Vad som kännetecknar ADLA är interkulturell medvetenhet, erfarenhet & tolerans. ADLA vilar på en relationell grund med anknytning, mentalisering och affektfokuserade teorier. Alla förtjänar att gå i terapi. Att gå i terapi behöver inte bara handla om behandling av svår psykosocial karaktär. Det kan även vara jagstärkande för personlig utveckling eller behov av att ändra ett mönster i en viktig relation.

En av människans viktigaste drivkrafter är att vara i relation med andra människor. Känslan av sammanhang och mening stärks när relationen till andra människor blir förståelig och stabil. I mina samtal används terapirelationen till att förstå sig själv och de upplevelser, känslor och tankar man bär med sig. I mötet med mig skapas möjlighet att utvecklas och på så sätt öka samspelet med andra människor.

Adress till min mottagning är: Mimergatan 21, 590 49 Vikingstad. 

Besök gärna www.adla.nu för att veta mer.