Efter ca 20 års erfarenhet som psykolog inom psykiatrin är jag nu enbart verksam som privatpraktiserande psykoterapeut.

Jag kan erbjuda både längre individualterapier och kortare mer lösningsfokuserade kontakter samt krisbearbetning.

Min inriktning är psykodynamisk. Mot bakgrund av den personliga livhistorien tydliggörs uppkomsten av vår självbild och våra relationsmönster.

Sedan lång tid tillbaka använder jag symboldrama som metod att utforska inre bilder och scener. Den helande kraften i detta arbete frigör resurser som kan leda till en förändring av känslomässiga reaktioner och relationsmönster samt bidra till en bättre självkänsla.

Jag är även utbildad specialist i klinisk psykologi.

Välkommen att kontakta mig!