Hos mig kan du söka hjälp vid akut kris eller för en längre samtalskontakt. Min inriktning och utbildning är integrativ exempelvis relationell terapi, affektfobiterapi, Compassion Focused Therapy, KBT och psykodynamisk terapi. 

Jag är specialiserad inom EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Detta är en väletablerad och effektiv metod för att bearbeta såväl stora trauman som störande händelser. Min erfarenhet är att våra psykiska svårigheter idag (såsom sömnsvårigheter, oro, tvång och ångest) ofta har sin grund i små eller stora negativa händelser tidigare i livet. Att fokusera på dessa händelser brukar leda till snabb förbättring i psykiskt/fysiskt avseende. Det bidrar också till ökad kontakt med den inneboende förmågan till självläkning. Detta går utmärkt att kombinera med att undersöka beteenden i nutid. Kunskap om kroppen och nervsystemet bidrar till ökad förståelse för de egna känslomässiga reaktionerna. 

Självmedkänsla följer som en röd tråd oavsett metod. Jag är socionom i botten har bred erfarenhet av somatiska sjukdomstillstånd genom flera års arbete i vården. Även existentiella frågor ligger mig varmt om hjärtat.