Välkommen för samtal, rådgivning, psykoterapi eller handledning. När jag möter människor i olika svåra livssituationer har jag ett positivt och hoppfullt förhållningssätt utan väja för det som kan vara svårt. Jag har lång och bred erfarenhet som psykolog och psykoterapeut. Det som är viktigt för mig som psykolog och psykoterapeut är att alltid är att möta människor där de är och tillsammans hitta det som kan hjälpa personen vidare, Min inriktning som psykoterapeut är psykodynamisk där utgångspunkterna ligger med ett fokus som är mentaliserande (= anknytning, relation till sig själv och till andra, känslor och tankar) och relationellt med affektfokus. Det viktigaste för mig är att människan är i centrum som en helhet: kropp, psyke, själ. EMDR är ett användbart och kompletterande verktyg  såväl som avslappning och stabiliserande tekniker. För par kan jag erbjuda ett emotionellt fokus genom EFT, Emotionellt fokuserad parterapi. Problemområden kan vara: ångest, oro, relationer, separationer, rädsla för att bli lämnad av partner, svartsjuka, ensamhet, depression, nedstämdhet, fobier, svårhanterliga känslor som ilska och rädsla t.ex, kriser, livskriser, existentiella kriser och frågor, låg självkänsla och lågt självförtroende, varit utsatt för mobbing, svåra arbetssituationer, arbetsrelaterade svårigheter, ledarskap, chefskap, negativa tankar om sig själv, traumatiska händelser, sjukdom, sömnsvårighet, föräldraskap, graviditet, förlossning, svårigheter i parrelationen, identitetskriser, funktionsnedsättningar, funktionsvariationer med mera.

 Psykodynamisk terapi - Affektfokuserad terapi - Relationell terapi - Interpersonell terapi - EMDR - Motiverande samtal - Positiv psykologi - Coaching - Karriärcoaching - Handledning