Jag har cirka 20 års erfarenhet av kvalificerat behandlingsarbete med vuxna, ungdomar och barn. Min teoretiska bas finns inom språksystemisk och strukturell familjeterapi, men även inom det moderna affektfokuserade perspektivet. För klienter som känner att det mer vill fokusera på  beteendeförändring och handling kan jag erbjuda ACT. Ödmjukhet inför att förändring kan vara smärtsamt, flexibilitet att anpassa terapin efter feedback från klienten och en tillitsfull sambetesrelation är viktiga ledord för mig som psykoterapeut. 

Jag tar emot vuxna, ungdomar, barn för individuell terapi (är utbildad barnterapeut), likväl som par och familjer. Efter en kort kartläggande fas kommer vi överens om ett mål för terapin, arbetssätt och en tidsram.