Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med mångårig erfarenhet av barn- och vuxensjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset.

Stor erfarenhet finns av att  möta människor i olika åldrar som drabbats av  personliga problem som följd av somatisk sjukdom eller som befinner sig i  tex. sorg, i kris, i känslor av mindrevärde eller som av andra orsaker sitter fast svåra livssituationer som motverkar vidare utveckling i livet.

Med en förståelse grundad i modern psykodynamisk teori undersöker vi tillsammans hur aktuella problem eller livsfrågor hänger ihop med nuet och samspelar med tidigare relationer och erfarenheter i livet. Jag värnar om en god relation i en lugn och trygg miljö.

På min mottagningar i Gamla Stan och Mariefred tar jag emot barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna för individualpsykoterapi. Jag tar även emot par för parsamtal och föräldrar som söker stöd i sitt föräldraskap.

För par erbjuder jag evidensbaserad emotionell fokuserad parterapi (EFT). Negativa mönster präglade av kontaktlöshet och känslomässiga svårigheter ersätts med öppenhet och engagemange i parrelationen.

Funderar du över om terapi kan vara något för dig eller ditt barn så är du varmt välkommen att ringa för mer information.

www.annamariabrandt.se