Jag i grunden legitimerad Psykolog också. Har arbetat många år med trauma och skaffade med EMDR utb. också som hjälper att bearbeta trauma. Allt tillhör vår existens, därmed Existentiella terapin täcker det mesta. Livets stora händelser/ utmaningar väcker menings frågor, som är centralt i terapin hos mig. Under min kliniska resa upptäckte att stor del av människor har obearbetat SORG, som med tiden yttrar sig på olika sätt. Detta är negligerad, men har stora konsekvenser på flertal människors psykiska hälsan. Jag har fokus på det. 
Jag kan ta emot människor som pratar Urdu, Hindi och punjabi också. Även jag har kultur-kompetens när det gäller människor från Mellanöstern och Asien.