Jag arbetar enligt flera metoder även om min skolning i grunden är psykodynamisk. Jag tar emot dig eller er som önskar psykoterapi för behandling eller personlig utveckling, för att forska kring dig själv och ditt sätt att förhålla dig till andra. Jag erbjuder psykoterapeutiskt arbete enligt Psykodynamisk Psykoterapi, PDT och/eller Kognitiv Beteende terapi, KBT samt traumaterapi genom Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR eller Narrative Exposure Therapy, NET. 
Utför utredning och bedömning gällande ungdomar och vuxna avseende neuropsykiatri, personlighet eller annat fokus. 

Min erfarenhet rör främst utredning, bedömning och behandling - kliniskt arbete men också chefs- och ledarskapsarbete. Avseende handledning arbetar jag med enskilda eller grupper om 3-8 personer, metod-, process- eller ärendehandledning. Jag erbjuder även chefsstöd. Är utbildad handledare i psykosocialt arbete.

Behandling erbjuds avseende till exempel personlig utveckling, relationsproblem, kris, trauma, depression, utsatthet eller förövarproblematik. Ibland har en svårigheter utifrån ett anhörigperspektiv. 
Ta gärna telefon- eller mailkontakt vid frågor.

Min firma heter Audentia Psykologi AB.